دوره آموزشي تخصصي مهارتي «اصول ايمني و چيدمان انبار»، ويژه مسئولين انبار شعب در سه گروه و در تاريخ‌هاي 6، 12 و 19 تيرماه در سالن كنفرانس شركت گلپخش اول، برگزار گرديد. در اولين دوره، شعب (اردبيل، اروميه، يزد، بوشهر، خوزستان، شيراز، تبريز و غرب تهران)؛ دومين دوره شعب (اصفهان، گيلان، اراك، مازندران، همدان و جنوب تهران) و بالاخره در دوره سوم شعب (قم، كرمان، هرمزگان، مشهد، سمنان، گلستان، كرمانشاه، كرج و شرق تهران) حضور داشتند.
هدف از برگزاري اين دوره آموزشي ارتقاء سطح دانش فني، تخصصي و آشنايي مسئولين انبار با آخرين پيشرفت‌ها و مقررات در زمينه انبارداري بود.


محتواي دوره در بردارنده سه موضوع اصلي؛ اصول صحيح چيدمان انبار، آرگونومي و اصول ايمني است.
دوره مذكور با همكاري شركت آريا پارس هونام عرش و با تدريس مهندس حنظل‌زاده برگزار گرديد.
برخي از سرفصل‌هاي مطرح شده در اين دوره‌ها عبارتند از: تعريف انبار و انبارداري؛ وظايف انبارها و اهميت و مزاياي سيستم صحيح انبارداري؛ انبار و فرايند كار در انبار؛ تعيين محل قرار دادن كالا در انبار و چيدمان آن؛ برنامه‌ريزي و كنترل موجودي‌ها؛ اصول آرگونومي و 5S؛ آشنايي با تجهيزات ايمني؛ روش‌هاي استفاده از تجهيزات ايمني و نحوه نصب آن‌ها.